2 thoughts on “Trả Lại Thoáng Mây Bay, nhạc Hoàng Thanh Tâm, Trần Trung Đạo hát

  • March 15, 2023 at 3:14 pm
    Permalink

    Không ngờ anh còn có biệt tài về ca hát nữa. Giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm!

  • March 15, 2023 at 5:46 pm
    Permalink

    Cám ơn. Hát cho vui thôi. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *