Video Chính Luận

Video Chính Luận do Vinna Media Production thực hiện
YOUTUBE:

1. Hãy Làm Một Giọt Nước
2: Suy Nghĩ Bên Đèn Đỏ Ở NARA
3: Chuyện Từ Vùng Biên Giới Bắc Hàn
4: Tâm Lý Phản Chiến
5: Cuộc Đấu Tranh Này
6: Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy
7: Con Đường Chính Sử
8: Nguồn Gốc CS Của Ngày Nhà Giáo Việt Nam
9: Thành Phần Phên Dậu
10: Từ Tô Định Đến Nguyễn Phú Trọng Năm 43 Trong Lịch Sử
11: Tiếng Hát Lộc Vàng
12: Buổi Sáng Ở Lion Plaza, San Jose
13: Cuộc Đấu Tranh Này Là Của Người Việt Nam!
14: Diễn Tiến Ngày Cuối Cùng Của Chế Độ Cs Liên Sô, 25 Tháng 12, 1991
15: Sáu Lý Do Giúp Chế Độ Cs Tồn Tại
16: Khi Bài Hát Trở Về
17: Việt Nam, Một Thời Thừa Máu
18: Vai Trò Mao Trạch Đông Trong Chiến Dịch Tiến Chiếm Hoàng Sa
19: Nỗi Đau Sẽ Không Dứt Nếu Không Biết Tại Sao Đau

FACEBOOK:
(Login vào FB trước)

1 : Hãy Làm Một Giọt Nước
2 : Suy Nghĩ Bên Đèn Đỏ Ở NARA
3 : Chuyện Từ Vùng Biên Giới Bắc Hàn
4 : Tâm Lý Phản Chiến
5 : Cuộc Đấu Tranh Này
6 : Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy
7 : Con Đường Chính Sử
8 : Nguồn Gốc CS Của Ngày Nhà Giáo Việt Nam
9 : Thành Phần Phên Dậu
10 : Từ Tô Định Đến Nguyễn Phú Trọng Năm 43 Trong Lịch Sử
11: Tiếng Hát Lộc Vàng
12: Buổi Sáng Ở Lion Plaza, San Jose
13: Cuộc Đấu Tranh Này Là Của Người Việt Nam!
14: Diễn Tiến Ngày Cuối Cùng Của Chế Độ Cs Liên Sô, 25 Tháng 12, 1991
15: Sáu Lý Do Giúp Chế Độ Cs Tồn Tại
16: Khi Bài Hát Trở Về
17: Việt Nam Một Thời Thừa Máu
18: Vai Trò Mao Trạch Đông Trong Chiến Dịch Tiến Chiếm Hoàng Sa
19: Nỗi Đau Sẽ Không Dứt Nếu Không Biết Tại Sao Đau
20: Ngày Tết Và Bệnh Nghiện Rượu Dưới Chế Độ Cộng Sản
21: Suy Nghĩ Bên Quảng Trường Anh Hùng Ở Budapest