Mua Sách TTĐ

Giới thiệu các tác phẩm mới của Trần Trung Đạo:

banhmi-B

chinhluan-trantrungdao-3


Để nhận các tác phẩm của Trần Trung Đạo với chữ ký của tác giả, xin email đến trantrungdao@gmail.com hay viết thư về địachỉ dưới đây để nhận tác phẩm. Sau khi nhận được sách, xin gởi check, money order hay thanh toán bằng Paypal theo ấn phí sau đây:

Chính luận I  hay Chính Luận II (Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người): US$25.00
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác: US$10.00
Đêm Nghe Sông Hằng Hát: US$12.00

Trong nước Mỹ xin cộng thêm US$4.00 bưu phí.

Địa chỉ:
Phung Tran
774 Granite Street
Braintree, MA 02184 USA.

Thanh toán bằng Paypal: