Ls Nguyễn Xuân Phước

Luật Sư Nguyễn Xuân Phước (1954-2015)

ta về đếm lại thời gian mất
những mái đầu xưa đã bạc màu
người ra thiên cổ buồn lưu luyến
vọng tiếng đàn than nốt nhạc đau.
Đỗ Thành Công


Tạm biệt, ta đi chiều hôm nay
Bạn ơi, một chiếc lá vừa bay
Nhớ nhau xin hẹn cùng sông núi
Sẽ rót đoàn viên một chén đầy.
Trần Trung Đạo


Tác phẩm của Nguyễn Xuân Phước:
Mời bấm vào đây để download và đọc Tuyển Tập Nguyễn Xuân Phước gồm một số bài viết chọn lọc của Ls Nguyễn Xuân Phước, bạn chúng tôi và là một người con yêu của Mẹ Việt Nam.