Vận động dân chủ cho Việt Nam qua kinh nghiệm Baltics và Đông Âu

TT Biden hứa sẽ gởi quân đến Đông Âu và Baltics. Dĩ nhiên quân số chỉ có tính cách tượng trưng nhưng có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện chính sách lâu dài của Mỹ tại Châu Âu. Từ các bài học trước đây, Mỹ sẽ không để Baltics rơi vào ảnh hưởng của Nga lần nữa. Điều kiện tương tự cũng có thể xảy ra ở Đông Âu. Một Putin chủ nghĩa cơ hội muốn lợi dụng các khó khăn của Mỹ (bất ổn chính trị nội bộ, “chiến tranh lạnh” với Trung Cộng, đại dịch) để mở rộng “không gian sinh tồn” chung quanh Nga và để củng cố vị trí độc tài chính trị của riêng mình. Kế hoạch của ông ta có thể không thành vì Mỹ biết Nga, về mặt kinh tế, là một quốc gia sống nhờ dầu hỏa nên rất dễ bị “trừng phạt”. Putin có thể chẳng những không đạt mục tiêu mà còn tạo lý do chính đáng cho Mỹ đóng quân sát nách Nga lâu dài. Nhưng lý do chính để Mỹ, Châu Âu và NATO quyết tâm bảo vệ nền cộng hòa tại các quốc gia nhỏ dọc biển Baltic phát xuất từ quyết tâm của các nước nhỏ này và đó là bài học lớn cho những ai quan tâm đến vận nước Việt Nam.

Bài tâm tình dưới đây “Vận động dân chủ cho Việt Nam qua kinh nghiệm Baltics và Đông Âu”, tôi trình bày tại Đại hội của Cộng Đồng Việt Nam Pennsylvania và sau đó tại Houston 2018. Video do Cà Phê Tự Do Houston thực hiện. Tôi thu ngắn còn 16 phút bằng iphone. Mời các bạn cùng nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *