Chia Tay Mùa Thu

Chia Tay Mùa Thu Buổi chiều đi bộ ra hồ mới hay mùa thu đã đi biệt dù mùa đông chưa đến. Nhớ lại những bức ảnh chụp trong mùa thu năm nay nên chọn một số để làm album chia tay mùa thu 2021. Hôm trước ôm đàn nghêu ngao bài Không Tên Số 3 của Vũ Thành An nên luôn tiện kèm theo với album ảnh. Happy Thanksgiving 2021 đến anh chị em và các cháu. Ttđ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *