Vượt Tường Lửa

Một số bạn đọc và bạn bè của bác Trần Trung Đạo ở Việt Nam khi vào các Website mà bác Đạo chia sẻ thì bị chặn ( tường lửa ) và không vào được. Xin phép chia sẻ đến mọi người cách vượt tường lửa ở trang dưới đây. Mọi người copy đường dẫn trang bị chặn rồi gắn vào, sau đó bấm vào chữ Go thì trang bị chặn sẽ vượt qua được ạ . Nếu có ai có cần hỏi gì cứ hỏi ạ, FB Quách Gia sẽ trả lời ạ!

https://www.stayhidden.net/