Video Chính Luận

Video Chính Luận do Vinna Media Production thực hiện
YOUTUBE:

1. Hãy Làm Một Giọt Nước
2: Suy Nghĩ Bên Đèn Đỏ Ở NARA
3: Chuyện Từ Vùng Biên Giới Bắc Hàn
4: Tâm Lý Phản Chiến
5: Cuộc Đấu Tranh Này
6: Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy
7: Con Đường Chính Sử
8: Nguồn Gốc CS Của Ngày Nhà Giáo Việt Nam
9: Thành Phần Phên Dậu
10: Từ Tô Định Đến Nguyễn Phú Trọng Năm 43 Trong Lịch Sử
11: Tiếng Hát Lộc Vàng
12: Buổi Sáng Ở Lion Plaza, San Jose
13: Cuộc Đấu Tranh Này Là Của Người Việt Nam!
14: Diễn Tiến Ngày Cuối Cùng Của Chế Độ Cs Liên Sô, 25 Tháng 12, 1991
15: Sáu Lý Do Giúp Chế Độ Cs Tồn Tại
16: Khi Bài Hát Trở Về
17: Việt Nam, Một Thời Thừa Máu
18: Vai Trò Mao Trạch Đông Trong Chiến Dịch Tiến Chiếm Hoàng Sa
19: Nỗi Đau Sẽ Không Dứt Nếu Không Biết Tại Sao Đau

FACEBOOK:
(Login vào FB trước)

1 : Hãy Làm Một Giọt Nước
2 : Suy Nghĩ Bên Đèn Đỏ Ở NARA
3 : Chuyện Từ Vùng Biên Giới Bắc Hàn
4 : Tâm Lý Phản Chiến
5 : Cuộc Đấu Tranh Này
6 : Đừng Trách Dòng Sông Không Chảy
7 : Con Đường Chính Sử
8 : Nguồn Gốc CS Của Ngày Nhà Giáo Việt Nam
9 : Thành Phần Phên Dậu
10 : Từ Tô Định Đến Nguyễn Phú Trọng Năm 43 Trong Lịch Sử
11: Tiếng Hát Lộc Vàng
12: Buổi Sáng Ở Lion Plaza, San Jose
13: Cuộc Đấu Tranh Này Là Của Người Việt Nam!
14: Diễn Tiến Ngày Cuối Cùng Của Chế Độ Cs Liên Sô, 25 Tháng 12, 1991
15: Sáu Lý Do Giúp Chế Độ Cs Tồn Tại
16: Khi Bài Hát Trở Về
17: Việt Nam Một Thời Thừa Máu
18: Vai Trò Mao Trạch Đông Trong Chiến Dịch Tiến Chiếm Hoàng Sa
19: Nỗi Đau Sẽ Không Dứt Nếu Không Biết Tại Sao Đau
20: Ngày Tết Và Bệnh Nghiện Rượu Dưới Chế Độ Cộng Sản
21: Suy Nghĩ Bên Quảng Trường Anh Hùng Ở Budapest

ANH CHI TÂM THỨC VIỆT

1. Chỉ Có CS Mới Lật Đổ Được CS?
2. Dòng Tâm Thức Việt
3. TÔ ĐỊNH (năm 43) và NGUYỄN PHÚ TRỌNG (năm 2020)
4. Tuyên Truyền Đức Quốc Xã & Tuyên Truyền CS
5. Ai Có Quyền Viết Sử Việt Nam?
6. Xin Đừng Bắn Sau Lưng
7. Bịnh Nổ Của Các Lãnh Đạo CS
8. Tác Dụng Của Chuyện Cười Chính Trị Trong Cách Mạng Dân Chủ Tại Nga
9. Sáu Lý Do Giúp CS Tồn Tại
10. Người Mỹ Bỏ Phiếu Bằng Gì?
11. Hãy Nói Trước Ngày Chết
12. Một Bóng Ma Đang Ám Ảnh Việt Nam
13. Ba Thách Thức Của Dân Tộc Việt
14. Tâm Tình Cùng Tuổi Trẻ Việt Nam
15. Đặng Thùy Trâm, Ước Mơ Bị Phản Bội
16. Phải chăng chỉ có đảng CSVN mới mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc?
17: MƯỜI LÝ DO NGƯỜI VIỆT CHỐNG TRUNG CỘNG
18: NHỮNG TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG POMPEO VỀ ĐÀI LOAN CHỈ NHẰM “ĐÂM SAU LƯNG” JOE BIDEN?
19: Hoàng Sa 19/01/1974, Mao và CSVN có vai trò gì?
20. Mike Pompeo, một chính trị gia tận tụy
21. BIỂN ĐÔNG, CHIẾN TRANH, CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT DẪN TỚI HÒA BÌNH?
22. CÁC CHIẾN HẠM HOA KỲ ‘FONOP’ MỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
23. Hãy dựng một Bạch Đằng trên Biển Đông
24: Chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại Hán
24: VNCH và VNCS, ai là lính đánh thuê?
25: Vai trò Đặng Tiểu Bình trong Chiến Tranh Biên Giới 1979
26: Ngày 30 tháng 4
27: Tâm Lý Phản Chiến