Photography

VÌ HÌNH ẢNH CHỨA TRÊN FACEBOOK, XIN LOGIN VÀO FB ACCOUNT ĐỂ XEM CÁC ALBUM ẢNH

TẠM BIỆT UTAH
TẠM BIỆT UTAH
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG ĐI UTAH
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG ĐI UTAH
BRYCE NATIONAL PARK, WINTER 2020
Bryce National Park winter 2020
MOSSY CAVE IN BRYCE CANYON, WINTER 2020
MOSSY CAVE IN BRYCE CANYON, WINTER 2020
MẶT TRỜI LÊN VÀ TRĂNG LẶN TRÊN ZION NATIONAL PARK, UTAH, WINTER 2020
MẶT TRỜI LÊN VÀ TRĂNG LẶN TRÊN ZION NATIONAL PARK, UTAH, WINTER 2020
CORAL PINK SAND DUNES STATE PARK, UTAH
CORAL PINK SAND DUNES STATE PARK, UTAH
RED ROCK CANYON, NEVADA
RED ROCK CANYON, NEVADA
MEXICO CITY MEXICO CITY METROPOLITAN CATHEDRAL
MEXICO CITY METROPOLITAN CATHEDRAL
THE PALACIO DE BELLAS ARTES, MEXICO CITY
THE PALACIO DE BELLAS ARTES, MEXICO CITY
TẠM BIỆT MEXICO CITY
TẠM BIỆT MEXICO CITY
KIẾN TRÚC MEXICO CITY
KIẾN TRÚC MEXICO CITY