Ðời mẹ đó, kiếp con cò lận đận 
Sớm đầu non đêm cuối bể thân nghèo 

 

Lời Trối Trăn Của MẹNếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con chỉ dùm căn láng nhỏ bên sông 
Nơi Mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh 
Nặng oằn vai một nỗi nhớ thương chồng 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo 
Ðời Mẹ đó, kiếp con cò lận đận 
Sớm đầu non đêm cuối bể, thân nghèo 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con trao dùm chiếc nhẫn cưới cho Ba 
Mẹ vẫn giữ chắt chiu từng kỷ niệm 
Trăng vẫn tròn như dạo mới chia xa 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con nhắc chừng Ba dựng bức tường nghiêng 
Nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt 
Thiếu tay Ba đông cũng lạnh hơn nhiều 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân 
Nơi Mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng 
Mắt trông chờ một bóng dáng quen thân 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con trao dùm chiếc áo dở dang thêu 
Tay Mẹ yếu nên đường kim chỉ vụng 
Con chim gầy đậu dưới gốc cây xiêu 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con trao dùm mái tóc thuở thanh xuân 
Thời con gái Mẹ trăm điều bất hạnh 
Vết tủi buồn ngang dọc kín trên lưng 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con chỉ dùm chăn chiếu phủ giường tre 
Mẹ ôm ấp chút hơi tàn quen thuộc 
Của người đi biền biệt đã quên về 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con chỉ dùm ngôi mộ giữa quê hương 
Nơi Mẹ chết trong mỏi mòn tuyệt vọng 
Cánh cửa đời khép lại với đau thương 

Nếu mai mốt Ba có về thăm lại 
Con đừng buồn và trách móc chi nhau 
Lòng của Mẹ, một tấm lòng đại lượng 
Vẫn nghìn năm son sắt chẳng phai màu. 


Trần Trung Ðạo