VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?

Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai. Thứ nhất, một “Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, gọi đúng là Cộng Sản Việt Nam. Nước Việt Nam này tồn tại trong nhận thức của những người đang cai … Continue reading VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?