Giới thiệu tác phẩm “BÁNH MÌ AI CẬP, CÁ VIỆT NAM, KHÁT VỌNG CON NGƯỜI”

banhmi2BÁNH MÌ AI CẬP, CÁ VIỆT NAM, KHÁT VỌNG CON NGƯỜI

Trần Trung Đạo

Tác phẩm thứ 10 của Trần Trung Đạo với 75 Chính Luận và Tâm Bút, dày 628 trang, tập trung vào bốn chủ đề: Kinh Nghiệm Thế Giới – Lý Luận Chính Trị – Tình Dân Tộc – Tình Người
Tựa: Bài viết về Chính Luận Trần Trung Đạo của Gs Nguyễn Ngọc Bích.
Bạt: Ts Bạch Xuân Phẻ.
Biên tập: Trần Trung Tín.
Thiết kế bìa: Uyên Nguyên.
Trình bày nội dung: Đặng Hoàng Lân, Trần Nghi Hạ.
Nhạc: Nguyễn Trọng Khôi, Phan Ni Tấn.
Cổ Loa xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ.
Tác giả giữ bản quyền. Copyright @ 2017 Trần Trung Đạo All rights reserved.

Cố Gs Nguyễn Ngọc Bích: “Anh là một con người hiền hòa, khá điềm đạm, ôn tồn nhưng thuyết phục! Đó là một người tin ở lẽ phải, tin ở sự thật, tin ở lẽ tất-yếu của cuộc đời, và nhất là tin ở lịch-sử mấy nghìn năm của dân-tộc! Anh cũng còn có một niềm tin sắt đá vào tuổi trẻ Việt-nam. Anh thuyết phục bởi không bao giờ anh mất những niềm tin đó.

Giá $27.00 Mỹ kim cộng chi phí bưu điện tùy theo tiểu bang và quốc gia. Quý anh chị và các bạn có thể mua trực tiếp từ Amazon.

Nếu nhận từ tác giả, ngoài chữ ký tặng, toàn bộ tiền thu được, sau khi khấu trừ chi phí ấn hành sẽ dành để yểm trợ cho các hoạt động dân chủ, dân quyền và dân trí tại Việt Nam.

Liên lạc: trantrungdao@gmail.com hay facebook.com/trantrungdao

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>