Phân Ưu cùng Bác Lữ Lan và Gia Đình

 

bacgailulan-1 

Được tin buồn

BÀ LỮ LAN
NHŨ DANH: TÔN NỮ MINH ĐỨC PHÁP DANH: TÂM TIẾN
Tạ Thế Ngày 4 tháng 2 năm 2017 Nhằm Ngày 8 tháng Giêng Năm Đinh Dậu
Hưởng Thọ 84 tuổi
Linh Cửu Được Quàn Tại National Memorial Park 7482 Lee Highway Falls Church, VA 22042
Chúng con xin được chia buồn cùng Bác Lữ Lan cùng tang quyến và xin nhất tâm cầu nguyện hương linh bác Tâm Tiến Tôn Nữ Minh Đức được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Trần Trung Đạo và Gia Đình

Comments (1)

 

  1. Quách Gia says:

    Chia buồn cùng gia quyến

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>