Để nhận Chính Luận Trần Trung Đạo

chinhluan-poster-sChính luận Trần Trung Đạo, tác phẩm thứ 10 của nhà văn Trần Trung Đạo, là một tuyển tập luận văn chính trị dày 600 trang gồm 42 bài viết chọn lọc. Tác phẩm do Cổ Loa xuất bản, Uyên Nguyên trình bày.

Chính Luận Trần Trung Đạo ra đời trong giai đoạn này như một đóng góp kiến thức và lý luận vào cuộc đấu tranh chống độc tài CS tại Việt Nam và chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán Trung Cộng tại Đông Nam Á.

Chính luận Trần Trung Đạo tập trung vào 3 chủ đề chính: Hiểm họa Trung Cộng, Hiện trạng Việt Nam và Bài học tẩy não.

Chủ đề thứ nhất gồm 14 bài, tổng hợp các kinh nghiệm thế giới qua chính sách của các chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Tiệp Khắc, Nam Phi, so sánh chính sách của Hitler trong thế chiến thứ hai và chính sách của Trung Cộng hiện nay, phân tích chủ nghĩa thực dân Trung Cộng tại các quốc gia Phi Châu như Congo, Angola, Zimbabwe, Sudan cũng như chủ trương bành trướng Trung Cộng tại vùng Đông Nam Á.

Chủ đề thứ hai gồm 16 bài, thảo luận về các phong trào thanh niên sinh viên học sinh trước 1975, các phong trào xã hội tại Việt Nam, xã hội dân sự, cuộc đấu tranh dân chủ của thế hệ trẻ, các khó khăn và triển vọng của cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam hiện nay.

Chủ đề thứ ba gồm 12 bài, phân tích chính sách tẩy não như cột xương sống đang chống đở chế độ Cộng Sản hiện nay, các phương pháp giải tẩy não, các chính sách tẩy não tại Liên Xô trước đây và của Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam hiện nay.

Để nhận Chính luận Trần Trung Đạo, xin gởi US$24.00 (trong nước Mỹ xin cộng thêm $4.00 bưu phí) bằng check hay money order về địa chỉ:

Phụng Trần
774 Granite Street
Braintree, MA 02184 USA.

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>