Trần Trung Đạo: Mặc cảm chiêu hồi và khát vọng tự do

DominicDucNguyenMùa hè năm nay tôi đến thăm một đảo nhỏ vùng Trung Mỹ. Thật ngạc nhiên. Cuối tháng Bảy, những hàng phượng vĩ trổ bông màu đỏ rực giống hệt như trong các sân trường ở Việt Nam.