Tiểu Sử & Tác Phẩm

Trần Trung Ðạo quê quán Duy Xuyên Quảng Nam. Cựu học sinh Trung Học Duy Xuyên, Trung Học Trần Quí Cáp, Hội An. Cựu sinh viên Kinh Tế, Vạn Hạnh và Luật, Sài Gòn.
Vượt biên bằng đường biển năm 1981, tạm trú tại trại Palawan, định cư tại Mỹ trong cùng năm. Học điện toán tại Wentworth Institute of Technology và Boston University. Kỹ sư điện toán cho một công ty đầu tư tài chánh tại Boston.
Khởi động các sinh hoạt văn hóa, tuổi trẻ trong mạng lưới Internet từ cuối thập niên 80.

Ðóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng các phong trào trẻ tại hải ngoại từ đầu thập niên 90 đến nay. Thuyết trình về các chủ đề tuổi trẻ tại các cộng đồng Việt Nam, các hội nghị nhân quyền, đại học, tổng hội sinh viên, trại hè.
Liên lạc tác giả: trantrungdao@aol.com

Tác phẩm đã in:
Giấc Mơ Việt Nam, văn
Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, thơ
Thao Thức, thơ
Thơ Trần Trung Đạo, thơ
Tâm bút Trần Trung Đạo, văn

Tác phẩm sắp hòan tất:

Dưới bóng đa chùa Viên Giác ( viết chung với Thượng Tọa Thích Như Điển)
Tâm bút Trần Trung Đạo (tập 2)

Comments are closed.

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>