Archive for August 9th, 2019

HẬU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BA KHÔNG” VÀ ĐỐI NGOẠI “ĐU DÂY”

HẬU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BA KHÔNG” VÀ ĐỐI NGOẠI “ĐU DÂY”

Theo dõi phản ứng của Trung Cộng (TC) trước mọi biến cố quốc tế nhất là về tranh chấp lãnh thổ sẽ thấy các lãnh đạo đảng CSTQ từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình chỉ áp dụng một chính sách, đó là đối phó riêng biệ

08.9.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>