Archive for January 4th, 2019

MỘT THÁI ĐỘ CHỐNG “LUẬT AN NINH MẠNG”

MỘT THÁI ĐỘ CHỐNG “LUẬT AN NINH MẠNG”

Dưới chế độ CS, hai lý do chính làm cho con người luôn phải sống trong sợ hãi, một là do khủng bố CS và hai là do trình độ nhận thức của người dân chưa được nâng cao đủ để có thể vượt qua sự sợ hãi.Một câu danh ngôn quen thuộc

01.4.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>