Archive for January, 2019

GIÀNH LẠI HOÀNG SA CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG?

GIÀNH LẠI HOÀNG SA CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG?

Một trong những điều kiện tiên quyết để một dân tộc tồn tại và phục hưng những giá trị vật chất và tinh thần đã bị cưỡng đoạt bởi một nước mạnh láng giềng là niềm tin vào sự trường tồn của lịch sử dân tộc và xây

01.23.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

MỘT THÁI ĐỘ CHỐNG “LUẬT AN NINH MẠNG”

MỘT THÁI ĐỘ CHỐNG “LUẬT AN NINH MẠNG”

Dưới chế độ CS, hai lý do chính làm cho con người luôn phải sống trong sợ hãi, một là do khủng bố CS và hai là do trình độ nhận thức của người dân chưa được nâng cao đủ để có thể vượt qua sự sợ hãi.Một câu danh ngôn quen thuộc

01.4.2019 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>