Archive for September 12th, 2018

BA THÁCH THỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT

BA THÁCH THỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT

Hôm 29 tháng 8, 2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ Tịch Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh, lần nữa xác định quan điểm ch

09.12.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>