Archive for December, 2017

GIẶC ÂN NGÀY NAY KHÔNG Ở ĐÂU XA

GIẶC ÂN NGÀY NAY KHÔNG Ở ĐÂU XA

Theo Niên giám Thống kê Di dân (Yearbook of Immigration Statistics) của chính phủ Mỹ, tôi là một trong 280,728 người Việt Nam đến Mỹ trong thập niên 1980-1990. Nói như vậy để phân biệt với 135 ngàn đồng hương trong đợt di dân đầu tiên vào nh

12.17.2017 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

HÃY ĐỂ “EM SANG SÔNG”

HÃY ĐỂ “EM SANG SÔNG”

HÃY ĐỂ “EM SANG SÔNG”“Ai là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông” là vấn đề được bàn thảo khá rộng rãi trong vài năm qua. Người viết có đọc trên Internet những tranh luận nhưng thú thiệt chưa bao giờ dám hỏi thẳng anh Nh

12.1.2017 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>