Archive for February 27th, 2016

Tập Cận Bình chủ trương độc chiếm Biển Đông

Tập Cận Bình chủ trương độc chiếm Biển Đông

Người viết xin lỗi sẽ dùng chữ La Tinh ‘status quo’ nhiều lần trong bài chỉ vì mục đích chính là để bàn về khái niệm này trong chủ trương quân sự hóa Biển Đông của Tập Cận Bình. ‘Status quo’ chỉ tình trạng của các điều kiện

02.27.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

10 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>