Archive for August 24th, 2015

 Lãnh đạo CSVN trong quan hệ Mỹ Trung

Lãnh đạo CSVN trong quan hệ Mỹ Trung

Người dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, rất quan tâm đến vận nước nhưng đa số sống trong tâm trạng chờ đợi. Chờ đợi người yêu nước và nhiều khi cũng chờ đợi cả kẻ bán nước. Chờ đợi đồng minh và chờ đợi luôn kẻ

08.24.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>