Archive for April 4th, 2015

Câu hỏi tháng Tư

Câu hỏi tháng Tư

Những ngày còn nhỏ, tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi tự mình đặt ra “Tại sao chiến tranh diễn ra tại Việt Nam mà không phải tại một quốc gia nào khác?” Tôi lớn lên ở Đà Nẵng. Đường phố quê hương tôi trong khoảng thời gian từ 19

04.4.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>